Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

 

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, którego głównym celem jest unowocześnienie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Korzystanie z naszych usług nie wymaga podania danych osobowych; w szczególności powstrzymanie się od podania danych osobowych nie ogranicza zakresu dostępnych funkcjonalności.

W przypadku całkowicie dobrowolnego przekazania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług pragniemy poinformować, że wszystkie nasze procedury związane z ochroną danych osobowych są zgodne z wytycznymi RODO. Zapewniamy również, że wszelkie podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane w Fundacji są bezpieczne. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Platforma Innowacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alternatywy 1/31, 02-775 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579477, NIP 951-239-92-63, REGON 362713372).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Fundacją pod wskazanym adresem e-mail: contact@pi.org.pl

Ponadto, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.