Fundacja Platforma Innowacji

Łączymy startupy na rynkach wschodzących z inwestorami

Wizja

W Fundacji Platforma Innowacji wierzymy, że źródłem innowacji są interakcje osób z różnorodnym doświadczeniem, wykształceniem i zainteresowaniami. Łączymy ludzi, pomysły i biznesy. Wymieńmy się pomysłami, inspiracją i doświadczeniami!
Zdajemy sobie sprawę, że innowacje wymagają kompleksowego ekosystemu obejmującego prywatne przedsiębiorstwa, kapitał wysokiego ryzyka, fundusze publiczne oraz instytucje naukowe i placówki badawcze.

Rozwój

Będąc niezależnym podmiotem non-profit wspieramy rozwój ekosystemu innowacji łącząc prywatne i publiczne inicjatywy z Polski, Unii Europejskiej, Izraela oraz licznych rynków wschodzących.

Innowacyjność

Dysponując doświadczeniem konsultingowym i doradczym wspieramy innowacyjność i przedsiębiorczość poprzez zapewnienie podmiotom z rynków wschodzących równego dostępu do informacji i wiedzy.

Poznaj nas

Kim jesteśmy?

Aleksandra Polak

Aleksandra Polak

Jan Wittlin

Jan Wittlin

Piotr Grzywacz

Piotr Grzywacz

Adam Pytlik

Adam Pytlik

Działaj z nami

Co robimy i co możemy zrobić wspólnie?

Pełne opisy naszych projektów oraz aktualności znajdują się na stronie w wersji anglojęzycznej.

Nasz system iPlatforma wspiera startupy w znajdowaniu dla siebie inwestorów. Wykorzystując silną sieć relacji na dojrzałych rynkach europejskich Fundacja koncentruje się na startupach z rynków wschodzących – Azji Południowo-Wschodniej, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Dane kontaktowe

KRS: 0000579477

E-mail do kontaktu z Fundacją Platforma Innowacji: contact@pi.org.pl

E-mail do zgłaszania kwestii związanych z działaniem systemu iPlatforma: contact@iplatforma.org